UkrHistory.com.ua
 
Головна сторінка
Історія України
Історичні постаті
Реферати з історії
Статті з історії
ЗНО з історії
Всесвітня історія
Серія "100 великих..."

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ (1939— 2005 рр.)
"Холодна війна". Міжнародні відносини

Міжнародні відносини другої половини 90-х pp. XX ст.

У результаті реального послаблення глобального військово-політичного протистояння між двома блоками загострилися регіональні конфлікти.

Світ опинився перед необхідністю вироблення нової системи безпеки. Найбільш активно цей процес тривав в Європі, де у 1995-1999 pp. вдалося, в основному, погасити конфлікт на Балканах і вибудувати нову конструкцію Європейської безпеки, що ґрунтується на НАТО, яке розширилось на Схід. У 1999 р. до НАТО вступили Чехія, Польща, Угорщина, пізніше і деякі інші країни. Важливими елементами європейської безпеки є також РЄ та ОБСЄ.

Однак небезпечною і напруженою залишилася ситуація на Близькому Сході (Палестина, Ірак, райони проживання курдів та ін.) та в ряді держав — республік колишнього Радянського Союзу (Грузія, Вірменія, Азербайджан, Таджикистан). Загострилося протистояння між Індією та Пакистаном, які зробили рішучі кроки для набуття статусу ядерних держав.

Поява нових незалежних держав призвела до нової розстановки сил у світовій політиці. США залишились єдиною наддержавою. В нову фазу вступила боротьба за сфери впливу.

Політична нестабільність у різних регіонах світу загрожує вибухами нових локальних конфліктів. Наприкінці 90-х років Тропічна і Південна Африка стали регіоном кривавих війн, переворотів, партизанських рухів (Конго, Ангола, Руанда та ін.). Все більше давали про себе знати соціально-економічні проблеми країн "третього світу".

Загострились відносини між США і Росією, яка не бажала миритися із втратою ролі наддержави.

З цими проблемами світ вступив у третє тисячоліття.

Назад Зміст Вперед