UkrHistory.com.ua
 
Головна сторінка
Історія України
Історичні постаті
Реферати з історії
Статті з історії
ЗНО з історії
Всесвітня історія
Серія "100 великих..."

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ (1939— 2005 рр.)
Основні тенденції соціально-економічного та політичного розвитку країн Заходу у 1945-2005 pp.

Соціальний розвиток

Значні економічні зрушення на Заході після Другої світової війни не могли не спричинити відповідних соціальних змін. Серед них, насамперед, слід виділити зниження темпів приросту населення. Це відбувалось не через збільшення смертності, а в результаті скорочення народжуваності, що пояснюється, насамперед, завершенням демографічної революції.

Слід урахувати також і те, що під час війни загинула значна кількість чоловіків, а це призвело до диспропорції між чоловічим і жіночим населенням на користь останнього.

Скорочення народжуваності спричинило старіння населення та зменшення кількості дітей у його структурі. Водночас люди стали жити довше. У країнах Заходу в 1986 р. тривалість життя становила 70-80 років. Швидке падіння народжуваності в Європі призвело до того, що під час економічного піднесення 60-х років виникала проблема нестачі робочої сили, яку почали вирішувати за рахунок залучення вихідців з країн Африки та Азії.

Відповідно скоротилась еміграція з Європи, яка була основним джерелом формування населення США, Канади, Австралії, Нової Зеландії, ПАР, Ізраїлю, країн Латинської Америки.

Після Другої світової війни в Європі завершився процес урбанізації. Кількість міських жителів стабілізувалась на рівні 70-80% від усього населення країни. Змінилась і його соціальна структура. Більшість працездатного населення стала найманими робітниками. Однак всередині цієї великої соціальної групи існує диференціація: найбільше зростає кількість зайнятих у сфері послуг.

Останнім часом у результаті технологічної революції і кризи традиційних галузей виробництва склалися два полюси зайнятості. На одному — висококваліфіковані спеціалісти новітніх галузей, які, зазвичай, навіть не мають конкуренції на ринку праці і попит на яких зростає. На іншому — робітники "приречених" галузей, яким загрожує безробіття.

Технологічна революція спричинила потребу у висококваліфікованій розумовій праці. Вже сьогодні робітники розумової праці (службовці, науково-технічні робітники, адміністративно-управлінський персонал) зрівнялися чисельно з тими, хто зайнятий фізичною працею.

Серйозні зміни відбулися у структурі та чисельності сільського населення — воно скоротилося вдвічі. Сучасне фермерське господарство потребує висококваліфікованої праці і повністю орієнтоване на ринок.

Змінилося місце і роль малого та середнього бізнесу. Раніше він був пов'язаний з ремеслом і роздрібною торгівлею, а після війни органічно вписався в сучасні галузі, став незамінним у швидко зростаючій сфері послуг. Великий бізнес також зазнав змін. Економічне піднесення 60-х років і НТР створили умови для швидкого збагачення багатьох підприємців. Поява величезних фірм і транснаціональних корпорацій потребує все ширшого використання праці професійно підготовлених управлінців та менеджерів. їхній прошарок помітно зріс.

Після війни змінився і спосіб життя населення країн Заходу. Більшість проживає у будинках або квартирах, майже кожна сім'я має автомобіль, побутову техніку, аудіо- та відеоапаратуру. Змінилась і структура сімейного бюджету: витрати на харчування складають майже п'яту його частину, зате збільшились витрати на житло і транспорт. Менш поширеним стало спільне проживання представників двох, а то й трьох поколінь, як це було раніше. Сім'ї зменшились. Середня освіта стала загальною. Збільшилась і кількість студентів, а вища освіта перестала бути привілеєм.

У повоєнний час завершився процес емансипації жінок. Жіноча праця стала однією з умов економічного розвитку 50-60-х років та одним із джерел збільшення сімейних прибутків. Емансипація жінок сприяла еволюції сім'ї. Шлюби стали більш пізніми, але менш стійкими. Набув також поширення феміністичний рух. Жінки працюють у сферах традиційно чоловічих (армія, флот, надзвукова авіація і т. д.).

Назад Зміст Вперед