UkrHistory.com.ua
 
Головна сторінка
Історія України
Історичні постаті
Реферати з історії
Статті з історії
ЗНО з історії
Всесвітня історія
Серія "100 великих..."

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ (1939— 2005 рр.)
Друга світова війна

Створення ООН

Восени 1944 р. на конференції у Вашингтоні представники СРСР, США, Англії та Китаю підготували пропозиції щодо створення ООН та обговорили основні положення її Статуту.

На Ялтинській конференції в лютому 1945 р. США, СРСР та Англія прийняли рішення про скликання установчої конференції ООН 25 квітня 1945 р. в Сан-Франциско. Учасниками конференції могли бути всі держави, які оголосили війну Німеччині та Японії до 1 березня 1945 р. Право стати членами ООН отримали Українська РСР і Білоруська РСР.

Конференція в Сан-Франциско проходила з 25 квітня по 26 червня 1945 р. У ній взяли участь близько 300 делегатів від 46 країн світу. У процесі обговорення Статуту ООН виникли суперечки щодо прийняття рішень у Раді Безпеки та опіки над колоніями і залежними територіями. По першому питанню було прийнято радянську пропозицію, згідно з якою рішення Ради Безпеки (СРСР, США, Англія, Франція, Китай) повинні прийматись одноголосно. Ці країни одержали право "вето". Завдяки цьому праву виключалася можливість використання авторитету міжнародної організації для виправдання дій, що суперечать принципам ООН.

У прийнятому на конференції Статуті ООН зазначалось, що мета нової організації—підтримання міжнародного миру і безпеки колективними заходами, розвиток дружніх відносин між країнами, здійснення міжнародного співробітництва при розв'язанні проблем економічного, соціального та гуманітарного характеру. ООН було засновано на принципах суверенної рівноправності всіх членів, мирного залагодження суперечок, утримання від застосування сили. ООН не мала права втручатись у внутрішні справи, крім випадків, коли таке втручання було необхідне для підтримання миру.

Вищим органом ООН визначено Генеральну Асамблею, яка збирається на свої сесії один раз у рік. До її обов'язків входить затвердження бюджету організації, прийняття нових членів, обрання непостійних членів Ради Безпеки, Економічної і Соціальної Ради, Ради з питань опіки, Міжнародного суду, Секретаріату на чолі з Генеральним секретарем ООН.

Вищим органом було визнано також і Раду Безпеки, яка на той час складалася з 11 членів (тепер — 15, з них 10 — непостійних, які обираються на два роки, і 5 постійних). Рада Безпеки, за Статутом, — постійно діючий орган, на який покладаються обов'язки з підтримання миру. Для реалізації своїх повноважень вона має право запроваджувати щодо агресора санкції чи блокаду і застосовувати проти нього силу. У розв'язанні всіх питань, крім процедурних, потрібна одностайність постійних членів РБ.

Під егідою ООН було створено і спеціалізовані організації: ЮНЕСКО (Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури), ВОЗ (Всесвітня організація охорони здоров'я), МОП (Міжнародна організація праці), ФАО (Продовольча і сільськогосподарська організація), ЮНІСЕФ (Дитячий фонд ООН) і т. д.

Нині ООН нараховує близько 190 членів. Генеральна Асамблея ООН розпочала свою діяльність у 1946 р. На першій сесії було обрано непостійних членів РБ, призначено першого Генерального секретаря (ним став Трюгве Лі), створено Комісію з атомної енергії (МАГАТЕ). Однак суперництво СРСР і США та їхніх прихильників ускладнило роботу ООН.

У 1948 р. ООН прийняла Декларацію прав людини та Пакт про громадянські і політичні права, в яких було офіційно визнано пріоритет інтересів особи над класовими та національними.

Назад Зміст Вперед