UkrHistory.com.ua
 
Головна сторінка
Історія України
Історичні постаті
Реферати з історії
Статті з історії
ЗНО з історії
Всесвітня історія
Серія "100 великих..."

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ (1914 —1939 pp.)
Розвиток літератури і мистецтва у 20-30-х роках

Основні ідеї та напрямки у розвитку мистецтва. Живопис

У міжвоєнний період у мистецтві з'явилися нові течії та напрямки.

Перша світова війна і післявоєнна нестабільність призвели до того, що в очах художників світ втратив свою гармонійність та раціональність. Відбулися зміни і в світосприйманні. Вони полягали не в адекватному відбитті світу, а в розкритті художником його бачення світу. Таке розуміння світу могло звестися, наприклад, до певного співвідношення ліній та геометричних фігур, а такий вид живопису отримав назву "абстракціонізм". Засновником його став російський художник Василь Кандинський. Сюрреалісти ("сюрреалізм" у перекладі з французької — надреалізм) на чолі з Сальвадором Далі намагалися зобразити ірраціональний світ.

Одним з нових напрямків у літературі та мистецтві був авангардизм. "Авангардизм" — умовна назва багатьох антиреалістичних течій в літературі та мистецтві XX ст. Виник на грунті анархічного, суб'єктивного світорозуміння. Звідси — розрив із попередньою реалістичною традицією, формалістичні пошуки нових засобів художнього вираження. Попередниками авангардизму були модерністські напрями першої третини XX ст. — фовізм, кубізм, футуризм, сюрреалізм та додекафонія у музиці. Серед представників авангардизму і неоавангардизму — художники П. Мондріан, С Далі, письменники Р. Деснос, А. Арто, С Беккет, композитори —С Буссоті, Дж. Кейдогс.

"Модернізм" — основний напрям мистецтва доби 20-30-х років, що характеризується розривом з ідейними та художніми принципами класичного мистецтва. Зародився у 20-30-х роках XX ст., охопив усі види творчості. Художники-модерністи Е. Кірхнер, Д. Енсор, Е. Мунк, Е. Нольде, В. Кандинський, П. Юіеє, О. Кокошка запровадили інтуїтивізм та автоматизм у творчому процесі — використання фізичних властивостей геометричних фігур і кольору, відмову від ілюзій простору, деформацію предметів у зображенні, символів, суб'єктивізм у змісті.

"Реалізм " — одна з основних властивостей мистецтва і літератури, суть якої—у прагненні до правдивого, об'єктивного відображення та відтворення дійсності у тогочасних формах. У більш вузькому розумінні — течія в мистецтві, що протистояла модернізму та авангардизму у міжвоєнний період XX ст. її представниками були, зокрема, художники Ф. Мазерель (Бельгія), А. Фужерон і Б. Таслицький (Франція), Р. Гуттузо (Італія), Г. Ерні (Швейцарія).

Назад Зміст Вперед