UkrHistory.com.ua
 
Головна сторінка
Історія України
Історичні постаті
Реферати з історії
Статті з історії
ЗНО з історії
Всесвітня історія
Серія "100 великих..."

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ (1914 —1939 pp.)
Стабілізація і "процвітання" в країнах Європи і США у 20-х роках

Економічна стабілізація

Важливою умовою стабілізації економіки європейських країн стало подолання післявоєнної інфляції, відновлення стійкості національних валют, насамперед у Німеччині, яка переживала економічні негаразди аж до 1924 р. Завдяки здійсненню плану Дауеса цього вдалося досягти: у країнах Європи і США розпочався період стійкого економічного зростання. Причиною цього процесу стала структурна перебудова економіки європейських держав і США. На передній план вийшли галузі масового виробництва — автомобільна, електротехнічна, авіаційна, хімічна. Новий технічний рівень масового виробництва (конвеєр, стандартизація, нові матеріали), ефективні методи управління та організації праці дозволили різко підвищити продуктивність праці, ефективність і прибутковість виробництва, збільшити за короткий час кількість товарів та послуг. Важливу роль у забезпеченні економічного зростання в деяких європейських країнах відігравало державне регулювання, яке доповнювало ринкові механізми економічного розвитку, що відбувався нерівномірно. США, Франція та Німеччина розвивались відносно швидкими темпами. Англія, країни Південної та Південно-Східної Європи відставали. Нерівномірно розвивались і різні галузі виробництва. Найвищі темпи були у нових галузях виробництва. Важливим наслідком зростання у 20-х роках стала взаємозалежність національних економік і глобалізація економічних процесів.

Економічне зростання стояло на нетривкому ґрунті. Основною слабкістю росту був розрив між масовим виробництвом товарів (пропозицією) і низькою купівельною спроможністю населення (попитом).

Іншою негативною рисою стала нетривкість фінансової системи. Зрештою, економічне зростання змінилося кризою небачених масштабів.

Назад Зміст Вперед