UkrHistory.com.ua
 
Головна сторінка
Історія України
Історичні постаті
Реферати з історії
Статті з історії
ЗНО з історії
Всесвітня історія
Серія "100 великих..."

НОВА ІСТОРІЯ (КІНЕЦЬ XVIII—ПОЧАТОК XX СТ.)
Російська імперія наприкінці XIX — на початку XX ст.

Формування соціальної структури російського суспільства індустріальної доби

Формально російське суспільство складалося зі станів, які поділялися на податні (селяни, міщани) і неподатні (дворяни, духовенство). Розвиток капіталізму зумовив формування нових прошарків суспільства — підприємців і найманих робітників, але основну масу населення становили селяни (77%).

Соціальну базу російських підприємців складали купецтво, заможне селянство та дворяни. Особливість формування прошарку підприємців полягала в тому, що він був тісно пов'язаний з державною бюрократичною структурою.

Капітали великих власників формувалися завдяки державному замовленню. Це, зрештою, і зумовило підтримку царського уряду великими підприємцями.

І все ж, попри незаперечні успіхи в соціально-економічному розвиткові, Росія залишалася переважно аграрною країною, оскільки частка промислової продукції була меншою за сільськогосподарську. Розвиток ринкових відносин спричинився до протиріч у суспільстві між працею і капіталом, між підприємцями і найманими робітниками, між новими економічними відносинами і старою політичною системою. Усі ці проблеми накладалися на старі. Зокрема, в країні залишилось невирішеним аграрне питання. Це стало причиною високої соціальної напруженості у суспільстві протягом 1861-1917 pp.

Назад Зміст Вперед