UkrHistory.com.ua
 
Головна сторінка
Історія України
Історичні постаті
Реферати з історії
Статті з історії
ЗНО з історії
Всесвітня історія
Серія "100 великих..."

Реферати

Історія України

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]

Україна під окупацією Росії в XVIII столітті

Господарство України у 1945-1991-х роках

Посилення і поширення боєвих дій УПА

Українська повстанська армія (УПА)

Селянсько-козацькі повстання в Україні кінця 16 – першої половини 17 ст.

Розвиток друкарства в XVI – першій половині XVII століття

ГЕТЬМАН ІВАН МАЗЕПА

Василь Кучабський (біографічний нарис, оцінка української революції 1917-1921 років і більшовизму)

Західноукраїнські землі у другій половині XIX ст. і їх розвиток

Остарбайтери – дармова сила фашистської Німеччини

Українські землі під владою іноземних держав (ХІV-ХV ст.)

Нове національне відродження українського народу

Принципи та наслідки агресії більшовицької Росії проти УНР в кінці 1917-1918 рр.

С. Бандера – Крайовий Провідник і новий виток бойової активності ОУH

Гетьманство в Україні

Україна за гетьманства П.Скоропадського

УСРР В УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (1921-1928 pp.)

Київська держава в IX – X ст.

Завершення війни (1944 — вересень 1945 р.). Остаточне визволення території України

Перші українські академії: Острозька та Києво-Могилянська

Хам чи Яфет: В`ячеслав Липинський і українська революція

Назва «Русь»

Столипін

Розвиток госродарства України у 50-60рр.

Утвердження тоталітарної системи, посилення репресій проти українського народу в 30-х роках

Київська держава початок української держави

ІВАН ПІДКОВА

Культурно-національний рух в українських землях в 16-17 ст.

Організація управління дофеодальний період

Первісний лад на території України

Київська Русь

Німецька політика супроти України

Військова фізична підготовка на Запорізькій Січі

Розбудова України після Помаранчевої революції

ОЛЕГ ВІЩИЙ

Козацько-селянські війни проти Речі Посполитої під проводом Косинського і Наливайка

Корінний перелом у ході війни (листопад 1942 — 1943 рр.). Початок визволення України

Бандера Степан Андрійович – керівник Організації українських націоналістів

Знахідки фальшивих півтораків Сигізмунда III на території козацького містечка Самарь

Організація влади і управління Київській Русі

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В 1921-1939

ПЕРЕЯСЛАВСЬКА РАДА 1654 р. У ВИСВІТЛЕННІ ГАМБУРЗЬКОЇ “ОРДИНАРНОЇ ВІВТОРКОВОЇ ГАЗЕТИ”

Західноукраїнські землі на початку ХХ ст.

Боротьба Директорії з більшовиками

Благодійницька діяльність Е.К.Бродського (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Таблиця дат з Історії України

ПЕРЕЯСЛАВСЬКА УГОДА: ПРАВДА І ВИГАДКИ

Богдан Хмельницький

Спеціалізація сільськогосподарських районів України

Роль меценатства у збереженні культурної спадщини

Характер та значення Московського договору 1654 року

ІВАН СУЛИМА

Збройні формування Української Повстанської Армії

Основні тенденції розвитку грошових документів ОУН-УПА (бофонів)

ЗАПОРОЗЬКЕ КОЗАЦТВО В СТАВЛЕННI ДО ЦЕРКОВ I ДУХОВЕНСТВА

УКРАЇНЦІ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Російський централізм і заворушення на Порубіжжі

Визвольна боротьба (із книги «Витоки козацтва»)

Внутрішня політика гетьмана Мазепи. Господарство

Кирило-Мефодіївське товариство та політичні погляди його учасників

ТРАГЕДІЯ І ПОДВИГ НАРОДУ У ВІЙНІ 1941—1945 рр

Конституція П.Орлика та її значення

Племена скіфів. Античні держави у Північному Причорномор’ї

Проблема держави в козацьку добу

М.П.Драгоманов – світоч українського просвітительства

Євген Коновалець – організатор ОУН-УВО

Державотворча діяльність українства в добу Центральної Ради (березень 1917- квітень 1918 рр.)

Осип Назарук: Обираючи консерватизм

Форми експлуатації закупів

Суспільно-політичне та національні рухи на західноукраїнських землях у ХІХ-на початку ХХст.

Етнографічна діяльність Пантелеймона Куліша

Українські землі в першій половині 18 ст. до 1754 р.

Суспільство. Економіка. Культура

Директорія та встановлення УНР в Україні

Боротьба ОУН-УПА з іноземними окупантами

Князівські радники

Монографія про гетьмана Івана Мазепу і його добу

Гетьман Мазепа — володар Правобережної України

Cтановлення Карпатської України як держави в процесі її боротьби за незалежність від агресії сусідніх держав та внутрішніх протиріч

Військові дії в 1650—1653 рр.

ДЕМКО МНОГОГРІШНИЙ

Гетьманство Івана Мазепи

Україна у першій світовій війні

Україна і північна війна

Друга світова війна та Україна (1939 – 1945 рр.)

БЕРЕЗНЕВІ СТАТТІ

Доба реформ

Отаман Іван Сірко

ЗАПОРОЗЬКЕ ВІЙСЬКО ПЕРІОДУ НОВОЇ СІЧІ

Черкащина туристична

Степан Бандера

Україна в повоєнні роки. Криза тоталітаризму

Радянізація західних областей України у повоєнний період

Національно-демократична революція в Україні (1917-1920 рр.). Державотворчі процеси

Головні напpями діяльності ОУH і концепція пеpманентної pеволюції

Доба реакції

Методологія злочинних голодоморів — у талмудичних джерелах

Еволюція образу малоросійської історичної науки середини XVІІІ - початку XIX століття в українській історіографії

КОРІННИЙ ПЕРЕЛОМ В ХОДІ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (Сталінградська та Курська битви)

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]