UkrHistory.com.ua
 
Головна сторінка
Історія України
Історичні постаті
Реферати з історії
Статті з історії
ЗНО з історії
Всесвітня історія
Серія "100 великих..."

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ XX ст.

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

УКРАЇНА В РОКИ ВИЗРІВАННЯ ПЕРЕДУМОВ І ТВОРЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ

ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ НА МЕЖІ XIX—ХХ ст.
ПОЛІТИЧНЕ СТАНОВИЩЕ УКРАЇНИ НА МЕЖ XIX—XX ст.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ УКРАЇНИ НА МЕЖІ XIX-ХХ ст.
РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОСТІ
ВИРОБНИЧА СТРУКТУРА І НАЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД РОБІТНИКІВ
СТАНОВИЩЕ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. СТОЛИПІНСЬКА АГРАРНА РЕФОРМА

СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ НА МЕЖІ ХІХ-ХХ ст.
УКРАЇНСЬКІ ПАРТІЇ В АВСТРО-УГОРЩИНІ І УЧАСТЬ ЇХ У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ
СТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПАРТІЙ НАДДНІПРЯНЩИНИ
РОБІТНИЧИЙ, СЕЛЯНСЬКИЙ І ЗАГАЛЬНОДЕМОКРАТИЧНИЙ РУХ В УКРАЇНІ

УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ
БОРОТЬБА УКРАЇНЦІВ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ЗА ВІЛЬНИЙ РОЗВИТОК РІДНОЇ МОВИ, ЛІТЕРАТУРИ, КУЛЬТУРИ
ПОЛІТИЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО РУХУ НАДДНІПРЯНЩИНИ І ПОСИЛЕННЯ АНТИУКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЙСЬКОГО УРЯДУ
УКРАЇНСЬКИЙ РУХ В АВСТРО-УГОРЩИНІ

УКРАЇНА В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1914-1918 рр.)
ПРИЧИНИ І ХАРАКТЕР ВІЙНИ
СТАВЛЕННЯ ДО ВІЙНИ РІЗНИХ КЛАСІВ І ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ
ВОЄННІ ДІЇ В 1914—1916 рр.
НИЩЕННЯ УКРАЇНСТВА В РОКИ ВІЙНИ
ГРОМАДСЬКИЙ РУХ У СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ В 1915 р.
ЗАГОСТРЕННЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ В УКРАЇНІ В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
ГОСПОДАРСЬКА РОЗРУХА В УКРАЇНІ В РОКИ ВІЙНИ НАРОСТАННЯ РЕВОЛЮЦІЙНОЇ КРИЗИ

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА І ДУХОВНЕ ЖИТТЯ
ОСВІТА
НАУКА
ЛІТЕРАТУРА
УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ
ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО
МУЗИКА
ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО І АРХІТЕКТУРА

УКРАЇНА В 1900—1916 рр.: ІСТОРІОГРАФІЯ

УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕВОЛЮЦІЯ
УТВОРЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ. УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАДА (березень 1917 — квітень 1918 рр.)
ДЕРЖАВОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ
ПРОГОЛОШЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА ЧАСІВ ГЕТЬМАНА П. СКОРОПАДСЬКОГО (29 квітня — 14 грудня 1918 р.)
ПРОГОЛОШЕННЯ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ (ЗУНР). ОКУПАЦІЯ ПІВНІЧНОЇ БУКОВИНИ І БЕССАРАБІЇ ТА ЗАКАРПАТТЯ ІНОЗЕМНИМИ ВІЙСЬКАМИ
УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА ЗА ДОБИ ДИРЕКТОРІЇ
ПРИЧИНИ ПОРАЗКИ І УРОКИ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
УКРАЇНА В 1917—1920 рр.: ІСТОРІОГРАФІЯ

УКРАЇНА ЗА РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ

УКРАЇНА МІЖ ДВОМА ВІЙНАМИ (1921-1939 рр.)
ПЕРЕХІД ДО НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

ГОЛОД 1921—1923 рр
УТВОРЕННЯ СРСР
ПЛАН І РИНОК В ДОБУ НЕПУ
ПОВОРОТ ДО ПОЛІТИКИ «СОЦІАЛІСТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ»
ЗДІЙСНЕННЯ КОЛЕКТИВІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
ГОЛОД 1932—1933 рр.
ТРУДНОЩІ ТА УСПІХИ ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ
УКРАЇНІЗАЦІЯ 20 — 30-х років
МАСОВІ РЕПРЕСІЇ
ЗАХІДНА УКРАЇНА У СКЛАДІ ПОЛЬЩІ
УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РУМУНІЇ
ЗАКАРПАТТЯ У СКЛАДІ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ
УКРАЇНА В 1921—1939 рр.: ІСТОРІОГРАФІЯ

УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
ПОЧАТОК ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ
УКРАЇНСЬКА РСР У 1939—1941 рр.
ПОЧАТОК НІМЕЦЬКО-РАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБОРОНИ КРАЇНИ
ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДСІЧІ ОКУПАНТАМ
ОУН І НІМЕЧЧИНА. ФАШИСТСЬКИЙ ОКУПАЦІЙНИЙ РЕЖИМ В УКРАЇНІ
БОРОТЬБА РАДЯНСЬКИХ ПАРТИЗАН
БОРОТЬБА УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ
УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО У 1943—1945 рр.
УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939—1945 рр.): ІСТОРІОГРАФІЯ

УКРАЇНА В РОКИ ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ І ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ТА КУЛЬТУРИ (1946-1953 рр.)
ЗМІНИ У МІЖНАРОДНІЙ ОБСТАНОВЦІ ТА ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ
ВІДБУДОВА І ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
СТАНОВИЩЕ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД. ГОЛОД В УКРАЇНІ 1946—1947 рр.
КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ У ПОВОЄННІ РОКИ
   КУЛЬТУРА і МИСТЕЦТВО
   ЦЕРКВА
УКРАЇНА В 1946—1953 рр.: ІСТОРІОГРАФІЯ

УКРАЇНА В ДОБУ М. ХРУЩОВА
ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ
 РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ
   ПРОМИСЛОВІСТЬ
   СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
ШЕСТИДЕСЯТНИКИ. ОПОЗИЦІЙНИЙ РУХ
ДУХОВНЕ ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА
   НАУКА
   ЛІТЕРАТУРА
   МИСТЕЦТВО
   ЦЕРКВА
УКРАЇНА В 1955—1964 рр.: ІСТОРІОГРАФІЯ

УКРАЇНА В ПЕРІОД НАРОСТАННЯ СИСТЕМНОЇ КРИЗИ РАДЯНСЬКОГО ЛАДУ
НАРОСТАННЯ КРИЗИ В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ
ПОГЛИБЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
ПРОМИСЛОВІСТЬ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
ЛІТЕРАТУРА і МИСТЕЦТВО
УКРАЇНА В 1965—1985 рр.: ІСТОРІОГРАФІЯ

УКРАЇНА В СУЧАСНУ ДОБУ. ШЛЯХ УКРАЇНИ ДО НЕЗАЛЕЖНОСТІ

ПОЧАТОК ПЕРЕБУДОВНОГО ПРОЦЕСУ
КРАХ КОМАНДНОЇ ЕКОНОМІКИ
ПІДНЕСЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ
ПОЧАТОК ПОЛІТИЧНОЇ СТРУКТУРИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
СУВЕРЕНІЗАЦІЯ УРСР. НАРОДЖЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ
УКРАЇНА В 1985—1991 рр.: ІСТОРІОГРАФІЯ

НАЦІОНАЛЬНО-ДЕРЖАВНЕ ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
УСПІХИ І ТРУДНОЩІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ
ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ
ПОБУДОВА НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ
КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРОЦЕС
СУЧАСНЕ ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ
ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ
   ПРОМИСЛОВІСТЬ
   ЦІНОВА ПОЛІТИКА
   СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЕТНОПОЛІТИКИ. ШЛЯХИ ДУХОВНОГО ВІДРОДЖЕННЯ НАРОДУ. УКРАЇНА І ЗОВНІШНІЙ СВІТ
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ
УКРАЇНА В СУЧАСНУ ДОБУ: ІСТОРІОГРАФІЯ

ХРОНОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ XX ст.

БІБЛІОГРАФІЯ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ XX ст.