UkrHistory.com.ua
 
Головна сторінка
Історія України
Історичні постаті
Реферати з історії
Статті з історії
ЗНО з історії
Всесвітня історія
Серія "100 великих..."

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

УКРАЇНА В РОКИ ВИЗРІВАННЯ ПЕРЕДУМОВ І ТВОРЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ УКРАЇНИ НА МЕЖІ XIX-ХХ ст.

Належність до складу різних держав — Росії та Австро-Угорщини — суттєво впливала на соціально-політичний розвиток українських земель Східна Україна була одним із найбільш розвинених в економічному відношенні регіонів Російської імперії. В ній відбувалися важливі соціально-економічні зрушення. Швидкими темпами розвивалася велика капіталістична промисловість, зростав приплив іноземного і вітчизняного капіталу. В результаті інтенсивних процесів концентрації та централізації капіталу утворювалися великі монополістичні об'єднання, які відігравали дедалі більшу роль в економічному житті України.

Відповідні зрушення відбувалися і в австро-угорській частині України, хоча там масштаби розвитку капіталізму в промисловості були значно меншими. Проте соціальні протиріччя на селі у цьому регіоні набули особливої гостроти в результаті панування великого поміщицького землеволодіння і селянського малоземелля.

Ці суперечності поглиблювалися внаслідок політичного безправ'я та національного гноблення українського народу з боку імперських держав Росії та Австро-Угорщини.

Назад Зміст Вперед