UkrHistory.com.ua
 
Головна сторінка
Історія України
Історичні постаті
Реферати з історії
Статті з історії
ЗНО з історії
Всесвітня історія
Серія "100 великих..."

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНО-ДЕРЖАВНЕ ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

УКРАЇНА В СУЧАСНУ ДОБУ: ІСТОРІОГРАФІЯ

Сучасний період української історії сприймається як вченими, так і усім суспільством без будь-якого поділу на етапи, тобто як суцільний. Процеси, які відбуваються на наших очах, підлягають поки що певній регламентації і узагальненню не стільки істориками, скільки політологами. Спроби осмислення поточних подій існують здебільшого у формі журнальних публікацій. Тільки у підсумкових монографіях, де виклад подій доведено до часу видання, періоду незалежної України присвячується останній розділ.

Зокрема, в курсах вітчизняної історії, видрукуваних науковцями Інституту історії України Національної академії наук за редакцією В. А. Смолія у 1996—1997 рр. , С. В. Кульчицький підготував розділ, присвячений утвердженню незалежної держави. У книзі В. М. Литвина «Украина политика, политики, власть», яка уже згадувалася у попередньому розділі, значну увагу приділено аналізу першого періоду в становленні незалежної України — президентству Л. Кравчука.

Кількістю І ЯКІСТЮ проаналізованих джерел вирізняється видана у 1996 р. книга М. І. Михальченка і В. П. Андрущенка «Беловежье Л. Кравчук Украйна 1991 —1995». Грунтуючись на різноманітних документах з поточного діловодства урядових сфер (один з авторів тривалий час працював керівником служби Президента України з питань внутрішньої політики), а також на величезний обсяг публікацій у пресі, в тому числі зарубіжній, і, нарешті, на дані соціологічних опитувань, автори цієї книги подають широку палітру подій першої половини 90-х років.

Авторський колектив книги «Україна друга половина XX століття Нариси історії», яка вийшла з друку у 1997 р., за редакцією П. П. Панченка, під час розгляду поставлених проблем доводить виклад здебільшого до середини 90-х років. Крім того, сучасному періоду повністю присвячені два останніх ґрунтовних розділи, в яких характеризуються різні аспекти державотворення і економічні та духовні процеси у житті українського суспільства.

Один з найвпливовіших у сучасній Україні журнал «Політична думка» (головний редактор — В. І. Полохало) присвячує свої сторінки політологічному аналізові подій. Час від часу він спрямовує зусилля своїх постійних авторів на створення колективних монографій, присвячених аналізові різних аспектів розвитку посткомуністичних суспільств. Зокрема, у 1995 р. журнал видав монографію «Політологія посткомунізму Політичний аналіз посткомуністичних суспільств». Колектив авторів під керівництвом В. І. Полохала розглянув у ній закономірності розвитку суспільств на перехідному етапі від тоталітаризму до демократії, від командної до ринкової економіки У книзі глибоко аналізуються українські реалії. Однак її найбільша користь полягає у формуванні певних методологічних засад, придатних для досліджень перехідного періоду в історії сучасної України.

У 1996 р. журнал «Політична думка» видав книгу за редакцією О. Дергачова «Українська державність у XX столітті історико-політичний аналіз». Автори зробили успішну спробу здійснити типологічний аналіз української державності, користуючись великим історичним матеріалом століття, що минає.

У 2000 р. видавництво «Альтернативи» видрукувало останній том 15-томноі серп науково-популярних книг під загальною назвою «Україна крізь віки». Ця книга підбиває підсумки дев'ятирічного розвитку України як незалежної держави і охоплює всі основні сфери життя українського суспільства.

Назад Зміст Вперед