UkrHistory.com.ua
 
Головна сторінка
Історія України
Історичні постаті
Реферати з історії
Статті з історії
ЗНО з історії
Всесвітня історія
Серія "100 великих..."

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Тема 1. КУЛЬТУРА РУСІ-УКРАЇНИ

Питання для самостійного вивчення

1. Культура дохристиянської Русі.

2. Запровадження християнства і його вплив на розвиток культури.

3. Матеріальна культура. Будівництво, архітектура.

4. Духовна культура. Освіта, наука, мистецтво.

Тема 2. БОРОТЬБА РУСІ-УКРАЇНИ З МОНГОЛО-ТАТАРСЬКОЮ НАВАЛОЮ

Питання для самостійного вивчення

1. Перші завойовницькі походи монголо-татар. Битва на р. Калці.

2. Навала Батия та завоювання монголо-татарами українських земель. Героїчний опір Русі-України.

3. Українські землі під ігом Золотої Орди. Боротьба проти загарбників.

Тема 3. ЗБРОЙНА БОРОТЬБА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ПРОТИ ІНОЗЕМНОГО ПОНЕВОЛЕННЯ (друга половина XVI — середина XVII століття)

Питання для самостійного вивчення

1. Українське козацтво в боротьбі з турецько-татарською експансією. П. Сагайдачний.

2. Народні виступи проти Речі Посполитої під проводом К.Косинського та С. Наливайка.

3. Козацько-селянські повстання першої половини XVII ст.

Тема 4. УСТРІЙ, СВІТОГЛЯД ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ (друга половина XVII—XVIII століття)

Питання для самостійного вивчення

1. Політичний лад України.

2. Світогляд українського громадянства.

3. Культура України в часи Козацької держави.

Тема 5. РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ в XIX столітті

Питання для самостійного вивчення

1. Розвиток освіти, науки, літератури. Культурно-освітні установи.

2. Становлення професійного українського театру. Музичне життя.

3. Образотворче мистецтво й архітектура.

Тема 6. УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ (кінець XIX — перша третина XX століття)

Питання для самостійного вивчення

1. Зародження українських партій та їхній вплив на піднесення суспільно-політичного руху в Україні в кін. XIX — на поч. XX ст.

2. Політичні партії в українських національно-визвольних змаганнях 1917—1921 pp.

3. Становище українських партій у 1920 —30-х роках.

Тема 7. УКРАЇНСЬКІ СІЧОВІ СТРІЛЬЦІ

Питання для самостійного вивчення

1. Створення легіону УСС.

2. Бойовий шлях стрілецтва.

3. Національно-політична та культурно-просвітня діяльність УСС.

Тема 8. УКРАЇНА У ВІЙНІ З ФАШИЗМОМ

Питання для самостійного вивчення

1. Боротьба українців у складі Червоної армії

2. Українська повстанська армія: змагання на два фронти.

3. Діяльність радянських партизан в Україні.

Тема 9 УКРАЇНА НА ШЛЯХУ ДО УТВЕРДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Питання для самостійного вивчення

1. Декларація про державний суверенітет України.

2. Акт проголошення незалежності України та його підтвердження на Всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 р.

3. Конституція України — основний закон незалежної держави.

Тема 10 УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА XX СТОЛІТТЯ

Питання для самостійного вивчення

1. Розвиток культури в першій чверті XX ст.

2. Здобутки і втрати української культури 20 —30-х років.

3. Культурне життя в 1940-ві - 90-ті роки.

Тема 11. ЕМІГРАЦІЯ УКРАЇНЦІВ ЗА КОРДОН

Питання для самостійного вивчення

1. Українська еміграція та її причини.

2. Особливості розселення, умови життя та праці.

3. Суспільно-політичне і культурне життя української діаспори.
Назад Зміст