UkrHistory.com.ua
 
Головна сторінка
Історія України
Історичні постаті
Реферати з історії
Статті з історії
ЗНО з історії
Всесвітня історія
Серія "100 великих..."

ТЕМАТИКА ТА ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Найдавніші часи в історії України (2 год.)

План

1. Формування первісного суспільства.

2. Становлення і розвиток державотворчої традиції на території України: кіммерійці, скіфи, сармати, античні міста-держави Північного Причорномор'я.

3. Стародавні слов'яни.

4. Український народ — автохтон на своїй землі.

Реферати

Трипільська культура в історії українського народу. Антська держава та її значення.

Тема 2. Піднесення й занепад Київської Русі (2 год.)

План

1. Утворення Давньоруської держави. Перші київські князі.

2. Князювання Володимира Великого та Ярослава Мудрого.

3. Київська Русь у часи роздробленості.

Реферати

Законотворча діяльність Ярослава Мудрого. Зовнішня політика Київської Русі.

Тема 3. Галицько-Волинська держава — спадкоємиця Київської Русі (2 год.)

План

1. Галичина і Волинь у XI —XII ст.

2. Утворення Галицько-Волинського князівства. Князь Роман Мстиславич.

3. Галицько-волинські землі в період громадянських воєн. Король Д.Галицький, його внутрішня і зовнішня політика.

4. Галицько-Волинська Русь в останній третині XIII — першій половині XIV ст.

5. Роль Галицько-Волинської держави в історії України.

Реферати

Король Данило і галицькі бояри. Галицько-Волинська держава у боротьбі із золото-ординським ігом.

Тема 4. Українські землі в умовах іноземної колонізації (середина XIV — перша половина XVII століття) (2 год.)

План

1. Формування, устрій, суспільно-політичні відносини Литовсько-Руської держави.

2. Посилення польського наступу. Україна в складі Речі Посполитої.

3. Національно-культурний рух. Братства.

Реферати

Берестейська церковна унія 1596 р.в історичній ретроспективі.

Реформи Петра Могили: причини і наслідки.

Тема 5. Козацтво в історії України (2 год.)

План

1. Виникнення козацтва: причини та сутність.

2. Утворення та розвиток Запорізької Січі.

3. Боротьба українських козаків проти зовнішньої агресії, соціального і національного гніту.

Реферати

Байда Вишневецький в житті й легендах. Національно-культурницька діяльність українського козацтва.

Тема 6. Національно-визвольна революція українського народу середини XVII століття. Утворення Української національної держави (2 год.)

План

1. Україна напередодні революції. Б.Хмельницький.

2. Початок Національно-визвольної революції. Ліквідація польсько-шляхетського режиму в Україні. Становлення Української національної держави.

3. Договір між Україною і Московською державою (1654р.) та його оцінка в історичній літературі.

4. Загострення українсько-московських відносин (1654 – 1657 рр.)

Реферати

Богдан Хмельницький – видатний державний діяч і полководець, фундатор Української держави.

Битва під Батогом (1652 р.) та її наслідки

Тема 7. Криза української державності в другій половині XVII століття (2 год.)

План

1. Гетьманування І. Віговського і Ю. Хмельницького

2. Боротьба старшини за владу. П.Тетеря і І.Брюхо-вецький.

3. Україна в останній період Національно-визвольної революції. Гетьман П.Дорошенко.

Реферати

Конотопська битва (1659 р.) в історії українського народу. Життя і боротьба гетьмана Петра Дорошенка.

Тема 8. Політичний лад України в кінці XVII— XVIII століттях (2 год.)

План

1. Гетьманування І.Мазепи. Перша українська кон-ституція.

2. Наступ Москви. Остаточна ліквідація політичної автономії України.

3. Запоріжжя, Слобожанщина, Правобережжя та Західна Україна в козацько-гетьманську добу.

Реферати

Іван Мазепа, людина й історичний діяч.

Формування та боротьба карпатських опришків.

Тема 9. Суспільно-політичне становище українського народу під гнітом Російської імперії в XIX столітті (2 год.)

План

1. Політика російського царизму на українських землях у першій половині XIX ст.

2. Перша хвиля національного відродження. Кирило-Мефодіївське товариство.

3. «Українське питання» у 60 —90-ті роки.

Реферати

Роль Тараса Шевченка в духовному відродженні нації.

Валуєвський циркуляр (1863 р.) та Емський указ (1876 р.): два штрихи російського шовінізму в Україні.

Тема 10. Західна Україна в складі Австро-Угорської імперії (2 год.)

План

1. Соціально-економічне та політичне становище західноукраїнських земель в кінці XVIII — у першій половині XIX ст.

2. Відгомін «Весни народів».

3. Піднесення суспільно-політичного та національного руху в другій половині XIX ст.

Реферати

Іван Франко в суспільно-політичному житті Галичини.

Культурно-освітнє товариство «Просвіта»: ство-рення та діяльність.

Тема 11. Україна на початку XX століття (2 год.)

План

1. Суспільно-політичне становище Східної України в 1900-1914 pp.

2. Розвиток національно-визвольного руху на західноукраїнських землях.

3. Трагедія Першої світової війни. Українські січові стрільці.

Реферати

Виникнення та діяльність Української парламентської громади в І і II Державних думах.

Українське січове стрілецтво в боротьбі за державність.

Тема 12. Українські національно-визвольні змагання 1917—1921 років (2 год.)

План

1. Початки державного відродження України. Центральна Рада та її Універсали.

2. Гетьманська держава.

3. Діяльність Директорії УНР.

4. Західноукраїнська Народна Республіка.

5. Втрата української державності: причини і наслідки.

Реферати

Крути: біль і пам'ять.

Акт злуки УНР і ЗУ ЯР в історії українського народу.

Тема 13. Радянська Україна в умовах утвердження тоталітарного ладу (1920-ті - 1941 роки) (2 год.)

План

1. Встановлення комуністичного режиму в Україні. Створення СРСР.

2. Політика «коренізації», її особливості й наслідки на українських землях.

3. Україна в умовах великого терору.

Реферати

Тріумф і трагедія Миколи Скрипника. Голодомор 1932—1933 pp.в Україні.

Тема 14. Західна Україна між двома світовими війнами (2 год.)

План

1. Польська політика на західноукраїнських землях.

2. Діяльність політичних партій і рухів у Галичині та на Волині.

3. Українське питання в Румунії і Чехословаччині.

Реферати

Організація українських націоналістів: ідея та діяльність.

Життєвий шлях митрополита Андрея Шептицького.

Тема 15. Трагедія українців у Другій світовій війні та повоєнний період (1939 — початок 50-х років) (2 год.)

План

1. Початок Другої світової війни і Україна.

2. Українські землі в умовах окупації фашистською Німеччиною. Рух Опору.

3. Звільнення України від німецько-фашистських загарбників. Возз'єднання українських земель.

4. Післявоєнна відбудова та нова хвиля масових репресій другої половини 40-х — початку 50-х років в Україні.

Реферати

Акт відновлення Української держави 30 червня 1941 р. та його історичне значення. Голод 1946—1947 pp. в Україні.

Тема 16. Соціально-економічні та політичні процеси в Україні в другій половині 1950-х — у середині 1980-х років (2 год.)

План

1. Спроба здійснення нової політики (середина 50-х — перша половина 60-х років). Культурницьке шістдесятництво в УРСР.

2. Наростання кризових явищ у соціально-економічному, політичному і культурному житті (друга половина 60-х — середина 80-х років).

3. Розгортання правозахисного і дисидентського руху.

Реферати

Петро Шелест і Україна.

Русифікація в Україні: причини і наслідки.

Тема 17. «Перебудова» і розпад СРСР (2 год.)

План

1. Пошуки шляхів модернізації суспільства. Суперечливість пєребудовних процесів в Україні.

2. Початок національного відродження. Формування багатопартійності.

3. Становлення української державності в 1990 — 1991 pp.

Реферати

Українське студентство в боротьбі за державну незалежність.

Повернення української національної символіки.

Тема 18. Україна на шляху незалежності (2 год.)

План

1. Утвердження національної державності.

2. Проблеми соціально-економічного та політичного реформування українського суспільства.

3. Діяльність України на міжнародній арені.

Реферати

Конституція України — основний закон незалежної держави.

Українсько-російські взаємини: декларації і реалії.
Назад Зміст