UkrHistory.com.ua
 
Головна сторінка
Історія України
Історичні постаті
Реферати з історії
Статті з історії
ЗНО з історії
Всесвітня історія
Серія "100 великих..."

Протодержави східних слов'ян. Першими зародками східнослов'янської державності були великі союзи племен, подібні до описаного вже дулібського. Не випадково такі об'єднання народжувалися насамперед на півдні Східної Європи: там, у сприятливому кліматі, на схрещенні давніх торговельних шляхів, у зв'язках з високорозвиненими цивілізаціями Півдня і Сходу, соціально-економічний розвиток відбувався швидше, ніж на півночі. Поряд з дулібами або й рівночасно з ними виник союз бужан, а на північний захід — волинян. Ці та інші етнокультурні об'єднання становили фундамент перших протодержав у східній Європі. Серед них найважливішу роль відіграв полянський союз у Середньому Подніпров'ї. Він склався дещо раніше інших, напр. V —VI ст. н. є. довкола Києва. Протоміста, на нашу думку, мали вирішальне значення для формування союзів племен і перетворення їх на протодержавні об'єднання. Влада, системи стягання данин, судочинства й управління з протоміст поширювалися на навколишні території.

Останнім часом в історичній науці пожвавились дискусії навколо проблеми формування найдавнішого й основного ядра східнослов'янської державності. Як добре відомо в наукових колах, полянське об'єднання племен, що згодом перетворилося на Полянське (чи Київське) князівство, в перебігу історичного процесу стало фундаментом Давньоруської держави кін. DC — XIII ст. Однак деякі історики й археологи силкуються довести, начебто не Київ, а Новгород був головним осередком утворення державності в східнослов'янському середовищі. При серйозному й об'єктивному розгляді ця теорія виявляється науково неспроможною.

Північні регіони Східної Європи помітно відставали від південних у суспільно-економічному та політичному розвиткові. Слов'яни з'явилися біля о. Ільмень (неподалік стоїть Новгород) не раніше VIII ст. н. є. А сам Новгород було закладено в 1-й пол. X ст. Цей факт недавно змушені були визнати московські археологи, зневірившись після більш ніж півстолітніх ретельних розкопок у можливості віднайти міські культурні шари IX ст. Тим-то Київ, а не Новгород і відповідно протодержава полян, а не ільменських словен очолили й визначили процеси утворення давньоруської державності.

Назад Зміст Вперед